de ccas

terug

De activiteiten van deze gemeentelijke commissie richten zich op:

Bemoeienis met bejaarden en personen in lichamelijke moeilijke omstandigheden door het verlenen van diensten in de vorm van het doen van boodschappen en het verstrekken van maaltijden (“Tafeltje dekje”). Verder ondersteunt deze commissie de gemeentelijke verenigingen en de scholen. De CCAS zorgt tevens voor de relaties met de sociale kantonale en departementale diensten.

 

De CCAS wordt momenteel hoofdzakelijk gefinancierd door de gemeente (giften uit de vergoedingen van de burgemeester en de leden van de gemeenteraad), de opbrengsten van festiviteiten en de giften van inwoners.